Letra Es Por Ti de Lingo M

Etiquetas:
Letra de canción
Somalí
Enviar a un amigo |


Otras canciones de Lingo M

Song Scroller

Visitar letra | Letras de canciones
 
Color de fondo


Color de la letra

Copia este código y pégalo en tu blog o web para mostrar el song-scroller de Album Cancion y Letra

Califica la calidad de esta letra
Espere un momento...
Puntaje: 4,57/5. Total votos: 14

Saabees mijaa, graaciaas le dooy a dioosithoo poor eestaar contigooo
disfruutaandoo eel caariñoo, qee mee tienes y qee tee teengo yyo
poorqee no ee dejaado de pensaar een tu aamoor
eers eel motivoo qee mee inspiraa a seeguir
ees aalgo qee antees noo llege a seentir
ees aalgo qee sieento muuy dentroo de mi pechho
ees aalgo muuy raaro peero mee tienee coonteento
noo pueedo explicaarte, tuu mee coonqistaaste
noo se qee mee isistees, looco mee voolvistee
aahoraa yaa noo pueedo eestaar sin sentirtee ceerca
eers tuu laa saangree qee reecorre poor mi veenaas
laa qe caalmaa mis penaas, aalegraa mis tristeesaas
eers tuu mi aamoor lo maas bellaa de estaa tieerraa
y ees poor ti qee yoo vooy a seeguir
poor tdoo estee mundoo soloo paa amaarte aati..

Es poor ti, a laa qe amoo caada diaa maas
cnn laa qe sieempree yo qieero eestaar
y ees cntigoo qee tdoo eel tiemppo yoo qieero pasaar
junnto a ti noo pieenso nddaa qee noo seea een ti
nddaa mee impoorta porqee estaas aaqqi
y noo qieero qee nuunca tee vallaas tuu eers paraa mi

qqe aando tdoo weei, mee diseen mis coompitaas
qee poor qee ia noo caaigo y qee si aando tdoo paanicoo
noo se qee me pasaa me preeguntaan eel laa ccsaa
qee si aando maal del cooco poor qee andoo meedio toonto.
neetaa noo see tee lo juuroo, peero eesto es aalgo puuro
miroo laas estreellaas y se mee olvidaan laas penaas
laa cerveesa yaa no lleega aal cerebroo comoo antees
estoo ees meejor qee tdoo eesoo nettaaa.
peero pieensoo qee si tdoo eeso ees un sueeño
yaa noo qieeeroo eeestaar deespieertto
comoo niñoo ccn jugeete nueevo yo mee eencueentro
caada vees qee yoo laa veeeoo, mee pongoo tdoo coonteento
y oolvidoo maloos tieemppos laa traaigo bn aadeentrooo

Es poor ti, a laa qe amoo caada diaa maas
cnn laa qe sieempree yo qieero eestaar
y ees cntigoo qee tdoo eel tiemppo yoo qieero pasaar
junnto a ti noo pieenso nddaa qee noo seea een ti
nddaa mee impoorta porqee estaas aaqqi
y noo qieero qee nuunca tee vallaas tuu eers paraa mi

Saabees mijaa, mee gustaas poor chuulaa
suaavesittaa,shaaparritaa y boonitaa
qee uboo mamaasitta uun resto mee cuaajaas y yaa sabees
neetaa uun beeso bbn troonaado qieero daartee
aacaarisiaartee, lueego apaapachaartee bbn maashiin
eers laa nueeva dueeña de mi coraazoon maalandrinn
sinseerameentee ccnmiggoo poor viddaa juntoo aa mii
qieeroo tenrte aastaa laa pinshee mueertee
eel sueeñoo maas locootee qee ee teenidoo
tuus beesoos, tuus caarisiaas, tuus caariñoos
mee gustaas uun reesto een tu faalda, tuus taaconees
tuuus oojoos juuntoo aa mi
muushoos bessoos de amoontonees
mi cooraazoon no aarrincoonees
qee qieeraa caaber otraa maas
qee see qieeraa meteer noo se vaa a poodeer
eers laa dueeñaa aabsoluutaaa
dee estee graandote qeereeer
ojoos taan bonitooos qee dioosito me aa maandaado
poor laa maañaanaa aantees deel jaaalee
saalieendo eel sool y cuaando llegoo
caalleendo laa noochee brillaandoo
mee vooy aaleegraandoo yy uuun
reelaajee mee vooyy aaveentaando
smooke preestaamee la laairaa
yoo amoo aa eesaa naainaa
oojoos veerdoosoos y oloor a duraasnoo
laa dioosaa saabor a freesaa
y eel saaboor cereesaaa mamaasitaaa
tee qieeeroo, tee aamoo, te adooroo
eers tdooo mi teesooro

Es poor ti, a laa qe amoo caada diaa maas
cnn laa qe sieempree yo qieero eestaar
y ees cntigoo qee tdoo eel tiemppo yoo qieero pasaar
junnto a ti noo pieenso nddaa qee noo seea een ti
nddaa mee impoorta porqee estaas aaqqi
y noo qieero qee nuunca tee vallaas tuu eers paraa mi
Tomado de AlbumCancionYLetra.com
(ess poor tii uouououo ess poor tiii
ess poor tii ieeeieeee ieeeieeee
eeeee ieeeeee ieeeeeee
ieeeeee ieeeeeee ieeeeeee
hoooo hoooo hoooooo ieeeieee)