Letra La luz de mi vida de Ninet Tayev

Etiquetas:
Letra de canción
Vietnamita
Enviar a un amigo |


Otras canciones de Ninet Tayev

Song Scroller

Visitar letra | Letras de canciones
 
Color de fondo


Color de la letra

Copia este código y pégalo en tu blog o web para mostrar el song-scroller de Album Cancion y Letra

Califica la calidad de esta letra
Espere un momento...
Puntaje: 4,00/5. Total votos: 0

øåöä ùëáø úáåà
áåà àìé
äàí àúä ëåàá áìòãé
øåöä ø÷ ìàäåá î÷øåá
àåúê

æä ìà ñúí àåìé
àúä äàåø áçéé
äàåø áçéé

ìéã äèìôåï ìáãé
àê îùäå òåöø áòãé
äàí àúä ëáø òø
úú÷ùø àìé

æä ìà ñúí àåìé
àúä äàåø áçéé
äàåø áçéé

àéï áìéáé î÷åí
ìà ìà ðåúø áé øâù
ìàó àçã
ìàó àçã
øåöä ø÷ ìàäåá î÷øåá
àåúê
Tomado de AlbumCancionYLetra.com
æä ìà ñúí àåìé
àúä äàåø áçéé
äàåø áçéé