www.albumcancionyletra.com
A A A A A Imprimir
Imprimir


Inti Illimani Tinku
TINKU

Sisi machai cuni ñañitai
machai cuya nila

machai cuya nila ñañitai
matayahuan quita

sisi tusi situ ñañitai
matusiquisitu

matusiquisitu ñañitai
eso si axi situ

Laralalailalai lala laralalailala

ay tunitai tuna
ñañitai tucu yucui tuna

tucu yucui tuna nañitai
auke tuyai tuna

Laralalailalai lala laralalailala