www.albumcancionyletra.com
A A A A A Imprimir
Imprimir


Tarkan Unut beni
Unut Beni

Uçsuz bucakzýz bir çölün ortasýndayým
Dayanýlýr gibi geðil çýkmazdayým
Adým adým izimde yalnýzlýðým
Reva mý hep kýrýk dökük sevdalarým

Ah düþlerim berduþ sevgilerim
Kalmadý hiç mecaliniz
Dargýn ümitlerim
Ah yanarým hep virane anýlarým
Býrakmadý yakamý yaslar
Faydasýz dualarým

Geç olmadan vazgeç býrak beni
Ardýna bile bakma git unut beni

Unut beni
Hüznüm yaralar seni dayanamazsýn
Unut beni
Üþütür karanlýðým alýþamazsýn

Duy feryadýmý Tanrým dardayým
Bu yol gidilir bigi geðil çýkmazdayým
Dayandý kapýma yine arsýz yalnýzlýðým
Reva mi hep boynu bükük sevdalarým

h düþlerim berduþ sevgilerim
Kalmadý hiç mecaliniz
Dargýn ümitlerim
Ah yanarým hep virane anýlarým
Býrakmadý yakamý yaslar
Faydasýz dualarým

Geç olmadan vazgeç býrak beni
Uzak dur yar kederimden, unut beni