www.albumcancionyletra.com
A A A A A Imprimir
Imprimir


Teoman Iki yabanci
Yazdan kalma bir günden
Ya da "Çölde Çay" filminden
Bir sahne var aklýmda, oyuncular sanki biziz
Mutsuzuz, ikimiziz
Kimi aþklar hiç bitmezmiþ
Bizimkisi bitenlerden
Sevmeye yeteneksiziz
Ýki yabancý, iki yabancý
Birlikte ama yanlýz
Ýki yabancýyýz

Ýki yabancý, iki yabancý
Birlikte ama yanlýz
Ýki yabancýyýz

Hani o güneþin batýþý
Bizi tanrýya indandýrýþý
Þu an o akþam aklýmda
Ama çok zaman önceydi
Yaralarýmýz aðýr deðildi
Yine de baðýþladým ben hepsini
Hem seni, hem de kendimi
O kadar yoktun ki

Ýki yabancý, iki yabancý
Birlikte ama yanlýz
Ýki yabancýyýz

Yazdan kalma bir günden
Ya da "Çölde Çay" filminden
Benim de sahne var aklýmda, seninkilerden farklý ama
Artýk kendini kandýrma
Yoktur üstüne senin, güzeli çirkin yapmakta
Suçuysa dünyaya atmakta
Neyin bildin ki deðerini
Benimkini bileceksin?
Bunu da tabii mahvedeceksin.