www.albumcancionyletra.com
A A A A A Imprimir
Imprimir


The Pillows Tsuyogari
Ninto kamae tasonoseri wa furukisuga mie
Omoinimotsumotsuteremo TSUYOGARI wo Shiru
Warateitemo boku ni wa wakaterun´dayo
Mienai Kabega, kimi no hattori Tasharakateru no

Kanona kuyona tayori na (ki)koete
kimi no namae wo yondemitta
Kono kuruyoro koete masugurimukiette yo
Dakidatteyo hayaraku

Sukazana rezugakoi nosbedemo subaniitaino yo
mitsukiniganden Makuretemo yoninateru
Hanasaitemo Onosusebama tekundayo
CHUCHANA migaiyo itsumo POCKETTO ni
mochiaruiteruda

Yashashi ni nante kaikaborunante
ikarini moniterukedo Chigau
Kanashini koete masugurimukiette yo
Dakidatteyo tsuyoroku

Itosisano tsuizette kakimerushurokemini
mukiyo wo na yumi ga karate
furueteru

Tamani wa chotto Chishinimi tsutakoete
Kimi no naosa kendemida
Aseranakute ii sa iiposutzu boku no sobani wo ide
Soshitei tsukabokuto masugurimukiette yo
Dakidatteyo hayaraku

tsuyoroku haruga mama te tsuyogari motsuzutede