www.albumcancionyletra.com
A A A A A Imprimir
Imprimir


Enya Athair ar neamh
Athair ar neamh, Dia linn
Athair ar neamh, Dia liom
M'anam, mo chroí, mo ghlóir
Moladh duit a Dhia.
Fada an lá, go sámh
Fada an oíche, gan gruaim
Aoibhneas, áthas, grá
Moladh duit a Dhia.

Móraim thú, ó lá go lá
Móraim thú, ó oíche go hoíche.

Athair ar neamh, Dia linn
Athair ar neamh, Dia liom
An ghealach, an ghriain, an ghaoth
Moladh duit a Dhia.