Traducción de la letra Delikanlı çaglarım de Tarkan

Idioma Origen:

Delikanlý Çaglarým

Bir sabah penceremden
Süzüldü odama ilkbahar
Kýpýr kýpýr aman bir telaþ
Bülbülle gül sarmaþ dolaþ

Kalbim düþtü yine yollara
Baþiboþ, avare aþklar peþine
Hiç niyetim yok uslanmaya
Kolamalý her çiçeði kana kana

Hazýrým al, al uçur beni
Gel sabaha kadar hýrpala beni
Seninim al, kalbimi çal
Günahlarýnla kavur beni

Hayat kýsa, hýzlý yaþamalý
Boþver düþüver ellerin diline
Her hoþ an kýsa günüm karý
Sal dendini kapýlýver aþk seline

Bir gün elbet diner hareretim
Durulurum, ben de gönül baðlarým
düþüver ellerin diline
Bu aralar gelmeyin üstüme
Þimdi delikanlý çaðlarým
Idioma Destino:

Delikanlý Çaglarým

Bir sabah penceremden
Süzüldü odama ilkbahar
Kýpýr kýpýr aman bir telaþ
Bülbülle gül sarmaþ dolaþ

Kalbim düþtü yine yollara
Baþiboþ, avare aþklar peþine
Hiç niyetim yok uslanmaya
Kolamalý her çiçeði kana kana

Hazýrým al, al uçur beni
Gel sabaha kadar hýrpala beni
Seninim al, kalbimi çal
Günahlarýnla kavur beni

Hayat kýsa, hýzlý yaþamalý
Boþver düþüver ellerin diline
Her hoþ an kýsa günüm karý
Sal dendini kapýlýver aþk seline

Bir gün elbet diner hareretim
Durulurum, ben de gönül baðlarým
düþüver ellerin diline
Bu aralar gelmeyin üstüme
Þimdi delikanlý çaðlarým