Traducción de la letra Gül döktüm yollarına de Tarkan

Idioma Origen:

Gül Döktüm Yollarýna

Gözlerinden okunuyor
Beni seviyorsun
Sözlerin seni ele veriyor
Sen de istiyorsun

Eninde sonunda benim olacaksýn
Hadi naz yapma
Sevgiyi, aþký bende bulacaksýn
Yabana atma

Býktýrma, usandýrma
Yeter beni kýzdýrma
Gel artýk kollarýma
Gül döktüm yollarýna

Gel gündüzle geçe olalým
Gel gökyüzünde yýldýz olalým
Seninle mutlu yarýnlara koþalým
Gel beraber mesut olalým

Geçmiyor ki sensiz geceler
Rüyalar yetmiyor
Ýsyan ediyor içimde sevgiler
Sabrým tükeniyor
Idioma Destino:

Gül Döktüm Yollarýna

Gözlerinden okunuyor
Beni seviyorsun
Sözlerin seni ele veriyor
Sen de istiyorsun

Eninde sonunda benim olacaksýn
Hadi naz yapma
Sevgiyi, aþký bende bulacaksýn
Yabana atma

Býktýrma, usandýrma
Yeter beni kýzdýrma
Gel artýk kollarýma
Gül döktüm yollarýna

Gel gündüzle geçe olalým
Gel gökyüzünde yýldýz olalým
Seninle mutlu yarýnlara koþalým
Gel beraber mesut olalým

Geçmiyor ki sensiz geceler
Rüyalar yetmiyor
Ýsyan ediyor içimde sevgiler
Sabrým tükeniyor