Traducción de la letra Jesus' Tod de Burzum

Idioma Origen:

En skikkelse lå der på bakken
Så vond at de blomster rundt visnet
En dyster sjel lå der på bakken
Så kald at alt vann ble til is
En skygge da falt over skogen
Da skikkelsens sjel visnet bort
For skikkelsens sjel var en skygge
En skygge av vondskapens makt<English translation>

A figure laid on the ground
So malicious, that the flowers around him withered
A dark soul laid on the ground
So cold, that all water changed into ice
A shadow fell over the woods
As the figure's soul withered towards it
Because the figure's soul was a shadow
A shadow of the forces of evil<German translation>

Eine Gestalt lag auf dem Boden
So bösartig, dass die Blumen um sie herum
Verwelkten
Eine dunkle Seele lag auf dem Boden
So kalt, dass alles Wasser sich in Eis verwandelte
Ein Schatten fiel über den Wald
Als der Gestalts' Seele dahinwelkte
Denn der Gestalts' Seele war ein Schatten
Ein Schatten der Kräfte des Bösen
Idioma Destino:

En skikkelse lå der på bakken
Så vond at de blomster rundt visnet
En dyster sjel lå der på bakken
Så kald at alt vann ble til is
En skygge da falt over skogen
Da skikkelsens sjel visnet bort
For skikkelsens sjel var en skygge
En skygge av vondskapens makt<English translation>

A figure laid on the ground
So malicious, that the flowers around him withered
A dark soul laid on the ground
So cold, that all water changed into ice
A shadow fell over the woods
As the figure's soul withered towards it
Because the figure's soul was a shadow
A shadow of the forces of evil<German translation>

Eine Gestalt lag auf dem Boden
So bösartig, dass die Blumen um sie herum
Verwelkten
Eine dunkle Seele lag auf dem Boden
So kalt, dass alles Wasser sich in Eis verwandelte
Ein Schatten fiel über den Wald
Als der Gestalts' Seele dahinwelkte
Denn der Gestalts' Seele war ein Schatten
Ein Schatten der Kräfte des Bösen