Traducción de la letra One, two, three, four tv version de Little By Little (Naruto)

Idioma Origen:

One, jyampu ichiban suramudanku kamasu taison
Two, aremo koremo dosokude hagu kissu I LOVE YOU
Three, yoga wo kiwamemasu karee girai masara san
Four, hetare tougyuushi sanchesu OORE!!


Coro


Sekaijuu hora waratteru sora miagete sa tachi agatte
Oh yeeeh, Oh yeeeh, Oh yeeeh
OO eo EE o e OO
Oh, Oh, Oh.


One, kokuen bori ni bottou bodemamattanrasan mo
Two, pekin dakku waiyaa akusyon cyari de isogu chen rii
Three, my koteka daiji ni migaki ageru popo san
Four, oto wo haisyaku jya paniisu piipo.


Coro


sekaijuu hora waratteru sora miagete sa tachi agatte
Oh yeeeh, Oh yeeeh, Oh yeeeh
sekaijuu hora kawatteru minna ganbatte so tachi agatte
Oh yeeeh, Oh yeeeh, Oh yeeeh.
Idioma Destino:

One, jyampu ichiban suramudanku kamasu taison
Two, aremo koremo dosokude hagu kissu I LOVE YOU
Three, yoga wo kiwamemasu karee girai masara san
Four, hetare tougyuushi sanchesu OORE!!


Coro


Sekaijuu hora waratteru sora miagete sa tachi agatte
Oh yeeeh, Oh yeeeh, Oh yeeeh
OO eo EE o e OO
Oh, Oh, Oh.


One, kokuen bori ni bottou bodemamattanrasan mo
Two, pekin dakku waiyaa akusyon cyari de isogu chen rii
Three, my koteka daiji ni migaki ageru popo san
Four, oto wo haisyaku jya paniisu piipo.


Coro


sekaijuu hora waratteru sora miagete sa tachi agatte
Oh yeeeh, Oh yeeeh, Oh yeeeh
sekaijuu hora kawatteru minna ganbatte so tachi agatte
Oh yeeeh, Oh yeeeh, Oh yeeeh.