Traducción de la letra Op de furuba de Furuba

Idioma Origen:

totemo urechi katayo
kimi ga warai kaketeta
subete wo tokazo hohoemide
haru wa mada tookute
sumetai suchi murakate
mebuki tokiwo matte tanda
tatoebo kurushi kyou
datoshitemo kino u no kizu wo
shinjitai kokoro nadaite yukeruto
umareka waru koto ga dekinaeyo
dakedo kabate wo yuedokara
let's tugether
itsumo
por:cat_kup
Idioma Destino:

totemo urechi katayo
kimi ga warai kaketeta
subete wo tokazo hohoemide
haru wa mada tookute
sumetai suchi murakate
mebuki tokiwo matte tanda
tatoebo kurushi kyou
datoshitemo kino u no kizu wo
shinjitai kokoro nadaite yukeruto
umareka waru koto ga dekinaeyo
dakedo kabate wo yuedokara
let's tugether
itsumo
por:cat_kup