Traducción de la letra Trollslottet de Otyg

Idioma Origen:

Om dunkel stig i mångmilaskogar förtäljs i bergasagan
En snårig led som kantas av gyger som har blivit til sten
I grenars verk av vindars iver höres ödslig klagan
Vad lurar bortom nästa krök, bortom irrblossken?
Din rädslo äro större än att bliva rovdjursföda
När du trampar stigens väg i mystisk labyrint
I ringlande vandring svår, en ändlös trälamöda
Genom kitteldalens djup upp mot högan klint

Vid dess slut den digra skugga fägnar mänskligt öga
Lockar trolskt i aftonbärgring med borglik silhuett
Med vindbrygga över vallgrav tornen prålar höga
Som från en fyr det starka ljusspel äreporten beklätt
Ett avskorligt kungadöme i molnens vida kappor
Nedanför nu synes vandra midnattflammans hov
Tunga steg uppför berget forna tempeltrappor
När drängsol går i himlen högt, de prisar nattens lov

I trollslottet
Trollslottet, sagovindars boning
Trollslottet
Trollslottet

Skuggornas runokväde ifrån denna klunga
En dyster hymn av malmklangsstämmor ifrån hedna valv
De grymvulna urtidstroll i norrönt mål nu sjunga
För denna urlivsformens väsen själva berget skalv

Som villebråd i stenlagt rike nidfullt du beskådas
De omvände synesns bilder, även dina ord
Och aldrig skall du från urtidsborgens klor benådas
Ty du bjöds på glömskebrygd vid trollkungens bord

I trollslottet
Trollslottet, sagovindars boning
Trollslottet
Trollslottet


-------------translation----------------

Castle of the Trolls
Otyg

Of a shady path in deep forests the mountain tales tell
A snary passage edged with gygres that have turned to stone
In crown canopies of winds? ardor a desolate lament is heard
What lurks beyond the next turn, beyond the ghostly glow

Your fear is beyond that of becoming predators? food
When you walk the way of the path in a mysterious labyrinth
In a difficult winding walk, an endless thralling burden
Through the depth of the kettledale, up to the summit high

At its end the grievous (*1) shadow entertains the human eye
Magically enticing in the evening with a fort-like silhouette
With a drawbridge over the moat, the towers spire high
Like that of a lighthouse, a strong lightplay adorns the main gate

A hidden kingdom in the wide coating of clouds
Down below now seemingly wanders the court of the midnight flame
Heavy steps up the mountain?s ancient temple stairs
When the moon wanders high in the sky, they praise the night

In the castle of trolls (Trollslottet)
Trollslottet, the dwelling of fairy winds
Trollslottet
Trollslottet

The shadows? runechanting from this cluster
A dreary hymn of metallic voices from heathen vaults
The fierce ancient trolls now sing in northern tongue
Before these ancient lifeforms? beings even the mountain quakes

Like prey in stoneclad kingdom, they watch you wickedly
They turn your vision?s images, even your words
And never shall you be spared from the claws of the ancient castle
For you were given the potion of oblivion at the table of the troll king

In Trollslottet
Trollslottet, the dwelling of fairy winds
Trollslottet
Trollslottet

Trollslottet
Trollslottet, the dwelling of fairy winds
Trollslottet
Trollslottet

*: A gygra is a female mountain troll of some kind.
**: ?irrbloss? literarily translates to Will-o?-the-Wisp.
***: Tautology, yep yep, but it?s quite legit in Swedish.
****: ?drängsol? literarily translates into ?sun of the workers? (or serfs).
Idioma Destino:

Om dunkel stig i mångmilaskogar förtäljs i bergasagan
En snårig led som kantas av gyger som har blivit til sten
I grenars verk av vindars iver höres ödslig klagan
Vad lurar bortom nästa krök, bortom irrblossken?
Din rädslo äro större än att bliva rovdjursföda
När du trampar stigens väg i mystisk labyrint
I ringlande vandring svår, en ändlös trälamöda
Genom kitteldalens djup upp mot högan klint

Vid dess slut den digra skugga fägnar mänskligt öga
Lockar trolskt i aftonbärgring med borglik silhuett
Med vindbrygga över vallgrav tornen prålar höga
Som från en fyr det starka ljusspel äreporten beklätt
Ett avskorligt kungadöme i molnens vida kappor
Nedanför nu synes vandra midnattflammans hov
Tunga steg uppför berget forna tempeltrappor
När drängsol går i himlen högt, de prisar nattens lov

I trollslottet
Trollslottet, sagovindars boning
Trollslottet
Trollslottet

Skuggornas runokväde ifrån denna klunga
En dyster hymn av malmklangsstämmor ifrån hedna valv
De grymvulna urtidstroll i norrönt mål nu sjunga
För denna urlivsformens väsen själva berget skalv

Som villebråd i stenlagt rike nidfullt du beskådas
De omvände synesns bilder, även dina ord
Och aldrig skall du från urtidsborgens klor benådas
Ty du bjöds på glömskebrygd vid trollkungens bord

I trollslottet
Trollslottet, sagovindars boning
Trollslottet
Trollslottet


-------------translation----------------

Castle of the Trolls
Otyg

Of a shady path in deep forests the mountain tales tell
A snary passage edged with gygres that have turned to stone
In crown canopies of winds? ardor a desolate lament is heard
What lurks beyond the next turn, beyond the ghostly glow

Your fear is beyond that of becoming predators? food
When you walk the way of the path in a mysterious labyrinth
In a difficult winding walk, an endless thralling burden
Through the depth of the kettledale, up to the summit high

At its end the grievous (*1) shadow entertains the human eye
Magically enticing in the evening with a fort-like silhouette
With a drawbridge over the moat, the towers spire high
Like that of a lighthouse, a strong lightplay adorns the main gate

A hidden kingdom in the wide coating of clouds
Down below now seemingly wanders the court of the midnight flame
Heavy steps up the mountain?s ancient temple stairs
When the moon wanders high in the sky, they praise the night

In the castle of trolls (Trollslottet)
Trollslottet, the dwelling of fairy winds
Trollslottet
Trollslottet

The shadows? runechanting from this cluster
A dreary hymn of metallic voices from heathen vaults
The fierce ancient trolls now sing in northern tongue
Before these ancient lifeforms? beings even the mountain quakes

Like prey in stoneclad kingdom, they watch you wickedly
They turn your vision?s images, even your words
And never shall you be spared from the claws of the ancient castle
For you were given the potion of oblivion at the table of the troll king

In Trollslottet
Trollslottet, the dwelling of fairy winds
Trollslottet
Trollslottet

Trollslottet
Trollslottet, the dwelling of fairy winds
Trollslottet
Trollslottet

*: A gygra is a female mountain troll of some kind.
**: ?irrbloss? literarily translates to Will-o?-the-Wisp.
***: Tautology, yep yep, but it?s quite legit in Swedish.
****: ?drängsol? literarily translates into ?sun of the workers? (or serfs).